home : zvlhčování : Proč zvlhčování?

zvlhčování

Proč zvlhčování?

Potřeba zvlhčovat prostředí je určena několika faktory:
1. Přítomnost hygroskopických materiálů (schopných pohlcovat vlhkost ze vzduchu)
2. Přítomnost statické elektřiny
3. Pocit tepelné pohody a pohodlí

1. Hygroskopické materiály

Jestliže vezmete kus dřeva, jehož obsah vlhkosti je v rovnovážném stavu s vlhkostí okolního vzduchu a přenesete jej do velmi vytopené místnosti s nízkou vlhkostí, dřevo začne uvolňovat část své vlhkosti do okolního suchého vzduchu. Jak se dřevo zbavuje své vlhkosti, začne se smršťovat, což vede k vytváření trhlin a deformací. Stejné poškození je možné pozorovat na papíru, tkaninách, některých plastech, vosku, ovoci a zelenině a ostatních materiálech, jejíchž vlastností je pohlcovat a uvolňovat vlhkost. Hygroskopické materiály jsou takové, jejichž buňky dokáží pohlcovat vlhkost, což vede ke změnám jejich rozměrů, na rozdíl od hydrofilních materiálů, jejichž buňky absorbují vlhkost bez vlivu na změnu rozměrů. Hygroskopické materiály mají tendenci vyrovnávat svoji vlhkost s okolním prostředím. Z tohoto důvodu je to právě vlhkost, která má za následek odchylky v rozměrech materiálů a jejich zpracovatelnost ve výrobních procesech, než teplota. Ochrana hygroskopických materiálů může být prováděna pouze stabilitou prostředí, kterému jsou tyto materiály vystaveny. Tento cíl lze dosáhnout pouze odvlhčováním, pokud je vzduch příliš vlhký, a nebo zvlhčováním, pokud je vzduch příliš suchý.

Hygroskopické jsou látky, které pohlcují vodní páry a samy tím mění svůj tvar, velikost a objem.

Hydrofilní jsou látky které mají schopnost pohlcovat vlhkost aniž by měnily svoji velikost.

TISKÁRNY

Do tiskárny je papír dodáván v rolích, ve kterých je udržován ve stavu, za jakých byl vyroben, zabalen do nepropustného obalu, aby byla udržována určitá vlhkost. Jakmile je obal odstraněn a okolní vzduch je suší, začne papír vlhkost ztrácet a tím i měnit velikost. A obráceně, pokud je vzduch vlhčí, papír začne vlhkost pohlcovat. Role papíru může měnit velikost v jednotkách centimetrů, a to jak v šířce, tak i v délce.

Když je role papíru umístěná do tiskařského stroje a rozbalena, začne rychle ztrácet vlhkost. Odchylky se mohou objevit za velmi krátkou dobu a způsobují problémy především při barevném vícenásobném tisku. Jedním řešením jak korigovat tuto chybu je upravení válců stroje, nicméně pokud se vlhkost mění rychle, je zapotřebí časté seřizování, při kterém dochází ke ztrátám papíru a zejména času. Snížení výrobní rychlosti je důležitým faktorem.

Pokud se zajistí stabilní okolní podmínky odpovídajícím řízením vlhkosti, rozměry papíru zůstávají stabilní a tiskový proces je rychlejší bez zbytečných prostojů.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Při procesech zvlhčování a odvlhčování dřevo pracuje, rozpíná se a smršťuje. Tím vznikají trhliny, poškozuje se struktura, dřevo ubývá a deformuje se. Pokud je dřevo suché, absorbuje rozpouštědla při povrchové úpravě a nabývá zrnitého a matového vzhledu. Podobně nestabilní jsou lepené spoje, jelikož dřevo absorbuje rozpouštědla z lepidla dříve, než lepidlo stačí polymerizovat. Také v tomto případě, stabilizace podmínek okolního prostředí umožní udržovat dřevo ve stejných rozměrech po celou dobu výrobního procesu a zajistit tak lepší výsledky.

Polymerace - chemická reakce, spojování molekul monomerů mezi sebou do nižších i vyšších polymerů.

TEXTILNÍ PRŮMYSL

Pokud je textilní vlákno, probíhající tkalcovským stavem suché, stává se křehkým a trhá se. To vede k zastavení práce, prostojům a zpomalení výroby. Navíc vlákno, které se přetrhne, uvolňuje prach, který zhorší kvalitu vzduchu. Odpovídající zvlhčení vzduchu sníží přetrhávání vláken, prašnost vzduchu a zároveň zrychlí provoz tkalcovských stavů.

 

 

KANCELÁŘE

Suchý vzduch v zimě zvyšuje úroveň prašnosti ve vzduchu. Správným zvlhčováním se může kvalita vzduchu zlepšit, protože dojde ke snížení koncentrace prachu. Sníží se rozpadání vláken, prachové částice se více shlukují a mohou být pak snadněji zachyceny filtry.

 

 

 

HI-TECH VÝROBA MIKROČIPŮ

Čipy se vyrábějí stále menší a menší, vzdálenosti se nyní měří v nanometrech. Z tohoto důvodu i nepatrná odchylka v rozměrech silikonové vrstvy během fotografického procesu způsobí nepřijatelnou odchylku, která má za následek nefunkčnost výrobku.

nanometr: jednotka délky o velikosti 10-10m

 

 

MUZEA

Udržování stabilních klimatických podmínek je zásadní pro dlouhodobé uchovávání drahých děl a uměleckých prací. Pokud by plátno neustále měnilo svou velikost, malba, jejíž velikost se na druhé straně nemění, by byla nezvratně poškozena; rovněž díla vytvořená ze dřeva a na pergamenu by byla velmi rychle zničena, pokud by je ničilo obklopující suché prostředí.

 

 

OBRANA

Pro firmy Boeing, McDonnell Douglas, Hughes Aircraft and Lockheed je kontrola vlhkosti nesmírně důležitá zejména vzhledem k nové technologii stealth. Použitý lak je velmi citlivý na okolní vlhkost a v případě, že polymerace proběhne nesprávně kvůli prostředí, které je příliš suché, začne se drolit a odkryje kov, který odráží radarové vlny.

 

 

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Maso si udržuje svou červenou barvu bez přidávání nitrátových příměsí pokud, je skladováno ve vhodných kontejnerech s odpovídající vlhkostí a teplotou. Pokud ovoce a zelenina ztratí příliš vlhkosti, jejich buňky nezvratně vyschnou. Z tohoto důvodu je důležité potraviny udržovat ve vlhkém prostředí od okamžiku skladování až do prodeje zákazníkovi.

 

 

2. Statická elektřina

Elektrostatický náboj v prostředí se výrazně snižuje, pokud je okolní vlhkost udržována nad 35%. Je mnoho průmyslových odvětví, která jsou obzvláště citlivá na tento problém.

POČÍTAČOVÉ SÁLY

Nedostatečné řízení vlhkosti v počítačových sálech v sobě skrývá nebezpečí akumulace elektrostatického náboje, jehož vybití může způsobit smazání paměti nebo poškození elektronických součástek. Pokud je vzduch příliš suchý, může se náboj snadno vytvořit např. na vysokorychlostních tiskárnách při pohybu papíru.

 

 

TISK

V procesu tisku vedle problému s odchylkami rozměru papíru vzniká také problém s elektrostatickým nábojem. V tiskových strojích se používají rozpouštědla, která jsou těkavá. Pokud ve výparech přeskočí dostatečně silný elektrostatický náboj, může dojít ke vznícení. A navíc se tento náboj tvoří při samotném procesu tisku, zejména vlivem pohybu papíru. Při tisku novin se tvoří náboj až 2,000,000 V.

 

 

FOTOGRAFIE

Většina fotografických laboratoří řeší řízení vlhkosti, aby zabránili vytváření elektrostatických nábojů na filmech. Tento jev má zvláštní důležitost ve vztahu k rentgenovým paprskům v nemocnicích.

 

 

 

3. Pocit tepelné pohody a pohodlí

V dnešní komplexní společnosti má tepelná pohoda a pohodlí rozhodující význam. Správné vlhčení, stejně tak jako omezení množství prachu ve formě suspenze, zajistí lidem pohybujících se v zavřených místnostech, že mohou dobře dýchat bez problémů vznikajících vysušováním horních cest dýchacích. Navíc, odpovídajícím zvlhčováním se také omezí povrchové odpařování z těla a snižuje se tak pocit chladu. V místnostech se pak může udržovat nižší teplota a to vede ke snižování nákladů na topení a snížení tepelného toku mezi vnitřní částí budovy a vnějším prostředím.