home : zvlhčování : kritéria pro výběr zvlhčovače

zvlhčování

kritéria pro výběr zvlhčovače

Kritéria pro výběr vhodného zvlhčovače závisí na následujících parametrech:

1. stupeň čistoty požadovaný pro páru nebo vodní mlhu, dle typu instalace nebo aplikace
2. požadované množství páry nebo vodní mlhy
3. příkon (kW/h spotřebovaná na každý kg/h páry nebo vody)
4. provozní náklady
5. cena instalace

 

 

1. Elektrodové zvlhčovače (humiSteam, compacSteam), odporové zvlhčovače (heaterSteam) a plynové zvlhčovače (gaSteam), všechny vyrábějí čistou a sterilní páru. Adiabatický vysokotlaký zvlhčovač (humiFog), rozprašování tryskami vzduch/voda (mc) a odstředivý zvlhčovač (humiDisk), všechny vyrábějí vodní mlhu, která má stejné vlastnosti jako přiváděná voda.

2. Hodinová výroba páry nebo vodní mlhy závisí na zvoleném systému. Odstředivý zvlhčovač (humiDisk) vyrobí 6,5 kg/h vodní mlhy.
Elektrodový parní zvlhčovač (humiSteam) dodá až 130 kg/h. Odporový zvlhčovač (heaterSteam) dosáhne výkonu 60 kg/h. Plynové jednotky (gaSteam) mají výkon 45, 90 a 180 kg/h. Vodní adiabatické systémy, trysky - stlačený vzduch - voda (mc) a vysokotlaké systémy (humiFog) začínají s výkonem 60 kg/h a výše.

3. Spotřeba energie zvlhčovacího systému: kW/h na kg/h páry nebo vodní mlhy. Nejúspornější systém z hlediska spotřeby energie je vysokotlaký systém (humiFog), s 4 W na kg/h dodané vodní mlhy; dále je pak následován odstředivým zvlhčovačem (humiDisk) se 48 W na kg/h a nakonec systém s tryskami a stlačeným vzduchem (mc) se 116 W na kg/h. Elektrodové zvlhčovače (humiSteam), odporové zvlhčovače (heaterSteam) a plynové zvlhčovače (gaSteam) mají všechny spotřebu 750W na kg/h.

4. Provozní náklady: pokud zvolíme provozní náklady elektrodových zvlhčovačů (humiSteam, compactSteam) a odporových zvlhčovačů (heaterSteam) jako 100, provozní náklady vysokotlakého systému (humiFog) jsou 0,6%, odstředivého zvlhčovače (humiDisk) 6,6%, systém trysky – stlačený vzduch - voda (mc) 16% a nakonec provozní náklady plynového vyvíječe páry (gaSteam) jsou 30%.

5. Cena instalace závisí na zvoleném zvlhčovacím systému a velikosti instalace.