home : zvlhčování : isotermické a adiabatické zvlhčování

zvlhčování

isotermické a adiabatické zvlhčování

Pro zvýšení úrovně vlhkosti ve vzduchu lze využít dva různé způsoby zvlhčování:

  • izotermické zvlhčování
  • adiabatické zvlhčování
  • Během izotermické procesu je varem vyvíjena pára, která je pak rozptýlena do prostředí.

    Tento proces vyžaduje dodání energie na změnu skupenství vody. Protože teplota páry je vyšší než teplota vzduchu, je tendence teploty vzduchu růst.

    Adiabatický proces nevyžaduje dodání energie z vnějšího zdroje. Z vody se vytvoří jemná mlha a uvolní se do prostředí. Potřebné teplo na změnu skupenství vody na páru je dodáno ze vzduchu, který je tímto způsobem ochlazován.