home : zvlhčování : humiFog
produkt specifikace dokumentace příslušenství galerie
humiFog pro vzduchotechnické jednotky a potrubí     humiFog (HD) – UA*HD*

Složení systému humiFog pro vzduchotechnické jednotky /do VZT potrubí:

  • čerpadlová jednotka s plynulou regulací (frekvenční měnič)
  • modulový distribuční rámu s tryskami
  • nerezový eliminátor kapek (povinný pro certifikovanou sestavu)
  • vysokotlaké propojovací hadice
  • vlhkostní čidla
  • úpravna vody (reverzní osmóza) není součástí dodávky CAREL

Čerpadlová jednotka s plynulou regulací pro vzt jednotky a potrubí s frekvenčním měničem

Řídicí systém s frekvenčním měničem udržuje pomocí otáček čerpadla stálý tlak vody v rozsahu 20 – 75 bar a podle potřeby zapíná jednotlivé okruhy s tryskami (1-4). Voda je ve vysokotlakých hadicích přivedena k potrubí s tryskami. Proud vody vycházející z trysek je roztříštěn do nepatrných kapek o velikosti 10 -15 µm. Průtok vody je přímo úměrný rychlosti čerpadla a výsledkem je naprosto plynulá regulace výkonu a výstupní vlhkosti v rozsahu 15 až 100% nominálního výkonu.

Výkonová řada je 60, 120, 180 ,250 ,350 a 500 kg/h. Na objednávku je možné vyrobit jednotky o velikosti až 5000 kg/h.

Modulový distribuční rám do VZT jednotky / potrubí

Rám s tryskami se vyrábí vždy na požadované rozměry. Je tvořen přívodním potrubím s tryskami nebo záslepkami, uzavíracími solenoidovými ventily, vypouštěcími ventily, vzduchovými ventily a hlavním vypouštěcím ventilem. Všechny kovové díly jsou vyrobeny s nerezové oceli.

Uzavírací ventily řídí počet rysek, které jsou v provozu, zatímco vypouštěcí a vzduchové ventily zajišťují vypuštění veškeré vody ze systému, kdykoli je zvlhčování přerušeno.

Rozptylová vzdálenost

Průměr otvoru v trysce je 0,15 nebo 0,2 mm. humiFog tak vyrábí velmi jemnou vodní mlhu obsahující kapky o velikost 10 -15 µm. Délka rozptylové vzdálenosti potřebné k odpaření vody může být již od 700 mm. Typická vzdálenost pro odpaření 95% vody je 1000 až 1200 mm.

Eliminátor kapek (nutný pro VDI6022 certifikovanou sestavu)

Na konci zvlhčovací komory musí být eliminátor bránící úniku neodpařené vody. Nerezový eliminátor je vybaven systémem vnitřních odvodních kanálků, které dokáží rychle odvést zachycenou vodu i z vyšších částí eliminátoru.

Certifikovaná hygiena

  • Nerezový eliminátor CAREL
  • Nerezový distribuční rám, který umožňuje vypouštět vodu z potrubí.

V této sestavě byl systém humiFog certifikován dle standardu VDI6022“ Hygienický standard pro větrání a klimatizační systémy“ ve zkušebně ILH Berlín.

Zařízení bylo certifikováno v souladu s DIN 1946, VDI803, SWKI2003-5 (CH), ÖNORM H 6021, bez nutnosti přidávat chemické příměsi do napájecí vody.