home : zvlhčování : Co je vlhkost?

zvlhčování

Co je to vlhkost?

Vlhkost je přítomnost vodní páry ve vzduchu.
Relativní vlhkost je na druhé straně množství vlhkosti obsažené ve vzduchu při určité teplotě jako poměr k maximálnímu množství páry, které může vzduch udržet při dané teplotě, když je nasycený.

Při teplotě 21°C může 1 kg suchého vzduchu obsahovat nejvýše 15,8 g vlhkosti a to nazýváme 100% relativní vlhkostí (r.v.) vzduchu.

Množství vlhkosti, které může vzduch pojmout, se mění se změnou teploty. Čím je vzduch teplejší, tím může obsahovat větší množství páry. Zatímco 1 kg suchého vzduchu o teplotě 21 °C může pojmout až 15,8 g vodní páry, stejné množství vzduchu při teplotě -18 °C pojme maximálně 0,92 g.

Pokud 1 kg suchého vzduchu o teplotě 21 °C a 50% r.v. (to je cca 7,9 g) se rozhodnete ochladit, dosáhne nasyceného stavu (100 % r.v.) při teplotě 9,5 °C. A naopak, vzduch o teplotě -18 °C a 100 % r.v. (což je asi 0,92 g), který ohřejete na 21 °C bez přidání jakékoli vlhkosti, bude mít relativní vlhkost 6 % ( 0,92/15,8 = 0,06).