home : zvlhčování

zvlhčovače

PARNÍ ZVLHČOVAČE

izotermické zvlhčovače

Elektrické parní zvlhčovače elektrodové

Pracují s pitnou vodou na principu její vodivosti. Vyrábí sterilní páru, která se distribuuje do prostoru nebo do vzduchotechnického potrubí. V závislosti na kvalitě vstupní vody je nutné provádět pravidelnou údržbu, čištění vyvíjecích nádob a výměna elektrod.
Zvlhčovací výkon: 1 – 130 kg/h

Hlavní použití:

Vzduchotechnické klimatizační jednotky, kancelářské budovy, banky, nemocnice, obytné domy, ostatní (čisté prostory atd.)

compactSteam

humiSteam


Elektrické parní zvlhčovače odporové

elektrické vyhřívací zvlhčovače
Velmi propracovaná řada zvlhčovačů, která je nezávislá na kvalitě vstupní vody. Tato řada má širokou možnost použití, zejména se vyznačuje velmi přesným řízením vlhkosti a nízkými náklady na údržbu. V případě použití demineralizované vody je údržba téměř minimální. V případě velmi tvrdé vody je k dispozici příslušenství, které výrazně urychlí odstranění vodního kamene.
Zvlhčovací výkon: 2 – 80 kg/h

Hlavní použití:

Čisté prostory, nemocnice, laboratoře, farmaceutický průmysl, vzduchotechnické klimatizační jednotky, kancelářské budovy

heaterSteam


Plynové parní zvlhčovače

nové plynové parní zvlhčovače
Pro výrobu 1 kg páry je zapotřebí dodat 750 W energie a není důležité, zda je to energie elektrické nebo jiná. Plynové zvlhčovače jsou z hlediska provozních nákladů lepší alternativou elektrickým jednotkám s rychlou návratností vstupních nákladů. Zejména v technologických procesech, kde se trvale zajišťuje vlhkost během výroby je porovnání nákladů na provoz a údržbu s elektrickými zvlhčovači nejviditelnější. Plynové zvlhčovače pracují s vodou jakékoli kvality.
Zvlhčovací výkon: 45, 90 a 180 kg/h

Hlavní použití:

Aplikace s požadavkem na nepřetržité zvlhčování, potravinářský, automobilový, farmaceutický průmysl
Certifikace: TUV, DVGW

gaSteam


ADIABATICKÉ ZVLHČOVAČE

adiabatické zvlhčovače

humiFog


humiFog představuje nejnovější generaci velmi úsporných adiabatických zvlhčovačů s příkonem pouhých 4 W na 1 liltr / 1 hodinu vody dodané a odpařené vody (to je méně než 1 % příkonu parního zvlhčovače). humiFog je systém vhodný zejména pro aplikace, kde je požadován vysoký zvlhčovací výkon, standardně až do 500 kg/h. Modely na konkrétní projekty mohou dosáhnout zvlhčovací výkon až 5000 kg/h.
humiFog je vysokotlaký systém pracující s demineralizovanou vodou. Čerpadlo dopraví vodu o vysokém tlaku k tryskám, které z ní vytvářejí velmi jemnou, homogenní vodní mlhu. humiFog je velmi tichý a přesný.
Pro provedení do vzduchotechnického potrubí s eliminátorem kapek obdržel systém humiFog hygienický certifikát podle normy VDI6022 a také podle DIN1946, VDI803 a to bez nutnosti přidávat chemické příměsi do napájecí vody.
Systém humFog lze použít jak pro distribuci do vzduchotechnických jednotek a potrubí, tak i pro distribuci vlhkosti do volného prostoru. Zejména v technologických procesech, kde vznická velké odpadní teplo se využívá chladicího efektu, který při adiabatickém zvlhčování vzniká.
Zvlhčovací výkon: 60 až 500 kg/h, (pro konkrétní aplikace až 5000 kg/h)

Hlavní použití:

Tiskařský , textilní, automobilový, dřevařský průmysl, sklady ovoce a zeleniny, sklady papíru, dřeva, atd.

Použití na chlazení:

Technologie s přebytkem tepla v cirkulační VZT, chlazení čerstvého venkovního vzduchu.

humiFog (HD)


mc

vzducho-vodní rozprašovací zvlhčovače
mc je adiabatický zvlhčovací systém pracující s běžnou pitnou vodou a stlačeným vzduchem. Nerezové trysky o výkonu od 2,7 do 10 kg/h vyrábějí velmi jemnou vodní mlhu. Systém je vybaven samočisticím mechanizmem pro snížení potřeby údržby.
Zvlhčovací výkon: centrální jednotka 60 a 230 kg/h, dle počtu trysek od 2,7 kg/h do 230 kg/h

Hlavní použití:

tiskařský , dřevozpracující, textilní, obalový průmysl, sklady papíru atd.

Dokumentace:

mc


humiDisk

odstředivé zvlhčovače
velmi jednoduchý, ale účinný adiabatický mechanický zvlhčovač o výkonu 1 a 6,5 kg/h. Pracuje s běžnou pitnou vodou. Lze jej zavěsit na zeď nebo na strop.
Zvlhčovací výkon jednotky humiDisk65: 1,5 až 6,5 kg/h
Zvlhčovací výkon jednotky humiDisk10: 1 kg/h

Hlavní použití:

chlazené místnosti, skladovací prostory a dozrávací sklady produktů jako jsou vína, ovoce a zelenina, sýry, tam, kde nízká vlhkost způsobuje úbytek hmotnosti a ztrátu jakosti produktu. Tiskárny, textilní průmysl

Dokumentace:

humiDisk