home : pobočky

Působnost CARELu se rozšířila mimo italské hranice, od roku 1992 firma začala působit v zahraničí otvíráním zastoupení a poboček v různých evropských zemích a po celém světě.
V roce 1992 byla otevřena první zahraniční pobočka, CAREL France, která obhospodařuje francouzský, belgický a švýcarský trh.
V roce 1996 byl založen CAREL Deutschland. Německá pobočka řídí trh v Německu, Švýcarsku a Rakousku.
V roce 1998 byla založena pobočka CAREL SudAmerica a CAREL UK, která obhospodařuje brazilský, britský a irský trh.
V roce 2000 CAREL založil CAREL China. Tato pobočka pokrývá trh na dálném východě. Od roku 2005 působí v Číně výrobní závod CAREL Electronic Suzhou.

Poslední rozšíření sítě CAREL je pobočka v Austrálii, CAREL Australia a pobočka v Americe, CAREL USA, které navzájem koordinují obchod v tichomoří a na severoamerickém a mexickém trhu.

Poslední přírůstek – 2007 – je CAREL IBERICA. Tato pobočka koordinuje obchod ve Španělsku a Portugalsku.

Pobočky udržují úzký kontakt s vedením v Brugine, jsou odtud řízeny a sdílí důvěrné informace. I přes blízkost strategie mezi vedením CAREL a pobočkami zůstává způsob obchodu specifický pro danou oblast. Jedna z nejefektivnějších strategií CARELu je působit lokálně s globálním přístupem. Zastoupení, rozšířená po celé Itálii a v zahraničí, mají vyloženě obchodní funkci a nezávisle řídí svůj vztah se zákazníky, spoléhaje se na CAREL jako na zdroj produktů, které prodávají. Mezi pobočkami a zastoupeními jsou CAREL afilace. V minulosti některé ze zastoupení/afilací vyrostly a změnily se v zastoupení se svými právy.

Konečně existuje také skupina autorizovaných prodejců, kteří distribuují produkty a zajišťují publicitu značce CAREL ve všech oblastech, které nejsou pokryty pobočkami a zastoupeními CAREL.

Dne 1. 7. 2007, po podpisu příslušných smluv, zahájila činnost CAREL spol. s r.o. jako afilace CAREL pro Českou republiku a Slovensko.