home : integrovaná řešení a úspora energie

klimatizace

INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ A ÚSPORA ENERGIE

Energie a životní prostředí, dvě stále naléhavější témata: výpadky proudu, přerušení dodávky plynu, nebetyčné ceny ropy, stále vzrůstající ceny elektrické energie, skleníkový efekt, ozónová díra, znečištění atmosféry…tyto věci jsou na denním pořádku.

Vlády začínají, i když pomalu, směřovat k zavádění podnětů zamířených na zavedení úspor energie do legislativy, čímž alespoň částečně podporují Kjótský protokol a naříze-ní EU.

Specialisté v oboru chlazení a klimatizace hledají řešení, která jsou více energeticky výhodná a mohou zabezpečit úspory v cenách za energii.

Tyto skutečnosti, společně s tlakem konkurence plynoucím z pokrokových řešení při-cházejících z Asie a částečně z Japonska, jsou podněty pro výrobce zkoušet a nabízet efektivnější součásti a přístroje a pro projektanty k zabývání se energetickou optimalizací systémů prostřednictvím koordinace a inteligentního ovládání zařízení. Toto všechno je součástí poslání skupiny CAREL.

CAREL vždy byl propagátor a vedoucí v pokročilých řídicích systémech v obou jednotli-vých složkách, pokud jde o integraci řídícího řetězce (přinášejícího zlepšení výkonu a současné snížení spotřeby) a na systémové úrovni rozšířením komunikačních řešení, drátových i bezdrátových, pro lokální nebo dálkový dohled a servis přes IP.

Významnou roli v tomto hraje náš nedávný vývoj elektronických expanzních ventilů pro aplikaci v klimatizacích a chlazení stejně jako síťově propojený systém hydronic a po-kročilý výzkum a experimenty v integrovaném řízení jednotek s kompresory a čerpadly s plynule měnitelnými otáčkami.

„Integrovaná řešení a úspora anergie“ je zpráva, kterou jsme zvolili pro současnost, abychom ilustrovali integrovaná a energeticky výhodná řešení, která nabízíme na trhu chlazení a klimatizace pro výrobce, projektanty, montážní firmy, manažery supermarketů a prodejních center a průmyslově smýšlející vedoucí.

V tomto speciálním vydání CARELnews prezentujeme množství řešení a případových studií z našich tří referenčních sektorů – chlazení, klimatizace a zvlhčování, všechna ostrá řešení pro integrované řízení a úspory energie.

Případové studie v anglickém jazyce:

Integrated control of hydronic system (pdf, 1.163 KB)

Adiabatic humidification system applied to a manufactory producing aluminium packaging (pdf, 601 KB)

Development of an advanced control system for chillers (pdf, 683 KB)

Energy Saving for Cooling Control in Supermarkets (pdf, 1.206 KB)

E2V installation for TELECOM ITALIA (pdf, 1.307 KB)

Not just energy savings - report on the application at the ham factory FONTANA (pdf, 1.855 KB)