Platforma IR33

Regulátory platformy IR33 tvoří kompletní sortiment výrobků s integrovaným elektronickým mikroprocesorem s LED displejem, který je určen zejména pro řízení samostatných chladicích jednotek. Tyto regulátory jsou zvláště vhodné v aplikacích, které vyžadují vysoký spínací výkon, velký počet výstupů, funkcí a ovládání s přímým vstupem z klávesnice, vysoká IP ochrana čelního panelu a zároveň kompaktní tvar, který cznatelně snižuje celkové rozměry. Velké množství vyráběných modelů poskytuje nejlepší řešení pro každou aplikaci za co nejvíce konkurenceschopnou cenu.

 

Základní rozdělení platformy IR33

Chlaďařské regulátory

Universální regulátory

MasterCella

Přednosti platformy IR33

- snadná a rychlá instalace do panelu nebo na DIN lištu

- různé provozní řežimy: přímý, reverzní, mrtvé pásmo

- 1 až 4 digitální výstupy (relé)

- 1 nebo 2 programovatelné/volitelné vstupy

- napájení 12V DC, 12/24V AC/DC, 115/230V AC, 230V AC

- regulátory platformy IR33 lze propojit v síti s nadřazeným monitorovacím systémem

- bzučák

IR33 chlaďařské

Tyto regulátory jsou kompletní řadou elektronických regulátorů s integrovaným mikroprocesorem LED displejem a jsou navrhované přímo pro řízení chladících zařízení v mnoha různých aplikacích. Základní rozdělení:

 

IR33M* - digitální teploměr

Digitální teploměr s alarmem při překročení nastavené teploty, bez možnosti řízení chladícího zařízení

 

IR33S* - statická chladicí zařízení

Je určen k řízení chladicího zařízení bez řízení ventilátoru výparníku. Odtávání je ovládáno časově vypínáním kompresoru. Většina modelů má 1 výstup pro řízení kompresoru a 1NTC čidlo. Některé verze mají druhý pomocný výstup a případně i druhé čidlo NTC.

 

IR33Y* - statická chladicí zařízení s nuceným odtáváním

Regulátory této řady jsou určeny pro řízení chladicího zařízení bez řízení ventilátoru výparníku. Odtávání je prováděno například topnými tyčemi. Modely mají 2 výstupy pro řízení kompresoru a odtávání a 2 NTC čidla.

 

IR33C* a F* - chladicí zařízení s ventilátorem a nuceným odtáváním

Tyto typy jsou určeny pro řízení chladicího zařízení s řízením ventilátoru výparníku. Odtávání je prováděno topnými tyčemi. Modely mají různý počet výstupů pro řízení kompresoru nebo elektromagnetického ventilu, ventilátoru výparníku, případně i kondenzátoru a odtávání a 2 NTC čidla. Některé zvláštní verze mají další pomocné vstupy, nebo možnost ovládání podle kondenzační teploty.

 

 

IR33 Universal

Pokročilý universální regulátor se všemi vlastnostmi, které se vyskytovaly již v předešlé řadě IR32 a navíc obsahuje další nové vylepšené funkce, jako je automatické ladění PID, ovládání hodin a časových skupin. Regulátor disponuje jednoduchým uživatelským rozhraním a zároveň jsou na displej přidány další symboly a navigační menu, čímž je uživatelské rozhraní ještě přívětivější.

- 1, 2 nebo 4 digitální výstupy

- 1 nebo 2 analogové výstupy (podle typu)

- možnost 2 multi-vstupů

 

 

MasterCella

MasterCella reprezentuje jeden z předních produktů CAREL v sortimentu pro chlazení. Podle zkušeností získaných v posledních letech byl produkt kompletně vylepšen a navrhnut s modernějším vzhledem, který lépe odpovídá očekávání zákazníků. Tento nový model je odpověď na potřebu integrovaného a kompletního řešení pro jednofázové, statické nebo větrané chladírny.

Zařízení přímo řídí jednofázové jednotky s kompresory do 2 HP; zabudovaná výkonná relé rovněž ovládají všechny ostatní akční členy: ventilátory výparníku, odmražování, osvětlení a alarmové relé. Vysoký index krytí – IP65 – znamená, že regulátor MasterCella může být použit i ve vlhkém prostředí. Krabice může být instalována přímo na čelní stěnu chladírny, připojení kabelů je jednoduché díky velkému vnitřnímu prostoru a možnosti připojení kabelů nahoře nebo dole.

Regulátor MasterCella řídí chytré odmražování, čímž je zabezpečena úspora energie v celém systému a může být vybaven hodinami pro odmražování v reálném čase (přesněji než v nastavených intervalech, jak je v tomto případě obvyklé). V modelech vybavených hodinami, je standardní řízení HACCP; to zaručuje kontrolu dodržení teploty skladovaných potravin v souladu s požadavky systému HACCP.