DPWL - Detektory úniku chladiva

DPWL

 

DPWL - detektor úniku chladiva je zařízení, které měří koncentraci plynů ve vzduchu. Při překročení nastavené koncentrace řídící jednotka detektoru aktivuje zvujový a optický místní alarm a sepne alarmové relé. Dále pošle signál do regulátoru nebo dohledového systému, do kterého je připojen.

 

Naše detektory splňují požadavky Nařízení 517/2014 a jsou vyrobeny podle standardů EN378 - ASHRAE 15.

 

Nabízíme 2 druhy snímačů, polovodičový IP 41 a infračervený IP66. DPWL detektory úniku chladiva mají pro každý typ chladiva vlastní snímač. Jsou určeny pro chladiva R22, R134, R404a, 407c, R407F, R410a, R507a, R717, ethylen a pro R744.

 

DPWL